Noclegi nad Polskim morzem: noclegi władysławowo - apartamenty władysławowo - pokoje nad morzem
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

 

WITAMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ.

 

 

 

 

 

Wycofanie ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

 

Niniejszym informujemy, że w związku z rezygnacją ze składania wniosku partnerskiego w trybie artykułu 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy zostały wycofane.

 


Adres

        Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
         ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11

         84-100 Puck

         
         NIP:  587-00-05-260
         REGON: 190554774


Kontakt

NR TELEFONU:
          komórkowy:  668 306 631

                                                  stacjonarny: 58-674-20-34

 

 

Realizacja zadań

  1. Reintrodukcja mikołajka nadmorskiego
  2. Program "Ryby dla Zatoki" - www.rybydlazatoki.pl
  3. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej - www.zostera.pl
  4. Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej - http://retencja.zmzp.pl/
  5. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej - http://ratownictwo.zmzp.pl/

 


 

© 2018 - ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ