Podpisanie umowy na przewozy autokarowe użyteczności publicznej

W dniu 9 stycznia 2024 roku Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej, którego członkami są: Gmina Miasta Puck, Gmina Puck, Powiat Pucki oraz Gmina Władysławowo jako Organizator przewozów autobusowych na rok 2024 podpisał umowę na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r. Umowa została podpisana z PKS Gdynia Spółka Akcyjna jako Operatorem ww. usługi. Na zadanie Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej otrzyma dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego w wysokości 1 980 212,70 PLN. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwojów Przewozów Autobusowych. Gminy zobowiązują się do przekazania na realizację zadania środków własnych w wysokości 231 022,08 PLN.