Realizacja projektu „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” w ramach Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W okresie od 2018-06-29 do 2022-06-30 Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej realizował projekt zdrowotny „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników, celem utrzymania i wydłużania aktywności zawodowej.

Wsparciem w projekcie objęto 371 osób w wieku aktywności zawodowej pracowników 5 podmiotów: Urząd Gminy Puck, Urząd Miasta Puck, Urząd Miejski we Władysławowie, Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. i Związek Międzygminny Zatoki Puckiej.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez eliminowanie zidentyfikowanych, zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Działania są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i obejmują:

• Diagnozę pogłębioną uczestników
• Rozszerzony pakiet badań profilaktycznych uwzględniających specyfikę płci,
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych z układem ruchu i obciążeniem głosu (zatrudnienie fizjoterapeuty, pakiet rehabilitacyjny, zajęcia ruchowe, warsztaty z emisji głosu)
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych ze stresem zawodowym i wypaleniem (warsztaty i konsultacje z psychologiem, zajęcia relaksacyjne, strefa relaksu)
• Wsparcie dodatkowe w zakresie organizacji pikników połączonych z działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, poprawy ergonomii w miejscu pracy oraz zapewnienia świeżych warzyw i owoców dla pracowników. Głównym efektem projektu jest kontynuowanie zatrudnienia.

Łączna wartość projektu to 893 835,46 PLN,  otrzymane dofinansowanie w kwocie 849 143,69 PLN.