Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Przewodniczący Zarządu
Arkadiusz Gawrych

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck

Członek Zarządu
Roman Kużel – Burmistrz Miasta Władysławowo