Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Zgromadzenie

Przewodniczący Zgromadzenia – Hanna Pruchniewska
Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Białk
Członek – Roman Kużel
Członek – Taduesz Puszkarczuk
Członek – Tomasz Herrmann
Członek – Ewa Włudzik
Członek – Tomasz Hapaniuk
Członek – Marcin Sikora