Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

ZAPYTANIA OFERTOWE

NIEAKTUALNE:

22/ZO/PROJEKT5.4.2 – CHIRURG, DOPLLER, MARKERY NOWOTWOROWE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU ZAPYTANIApdf
Zapytanie ofertowe –  pdf
Załącznik 1 – Formularz ofertowy – word / pdf
Załącznik 2 – Oświadczenie – word / pdf
Załącznik 3 – Projekt umowy – pdf

21/ZO/PROJEKT 5.4.2 – WEJŚCIA SPORTOWE
Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik 1 – Formularz oferty – word
Załącznik 2 – Oświadczenie – word

20/ZO/PROJEKT5.4.2 – z braku ofert zostało nie rozstrzygnięte.

Przedłużono składanie ofert do 15 września 2021r.

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie konsultacji przez chirurga naczyniowego lub badań Doppler kończyn dolnych. – pdf
Załącznik 1 – Formularz oferty – pdf / word
Załacznik 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pdf / word
Załącznik 3 – Umowa – pdf

ROZSTRZYGNIĘTE:

REZYGNACJA Z WYKONANIA – PDF

11/ZO/PROJEKT5.4.2 – ZABIEGI REHABILITACYJNE
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – pdf
Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – pdf / word
Załącznik nr 2 – pdf / word
Załącznik nr 3 – pdf

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową 11/ZO/ZMZP – pdf
Rozstrzygnięcie zapytania – pdf
Załącznik nr 1- pdf / word
Załącznik nr 2 – pdf / word

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 10/ZO/PROJEKT 5.4.2 – PDF

Z przyczyn niezależnych rozstrzygnięcie zapytania odbędzie się ok 5 lipca.

10/ZO/PROJEKT 5.4.2 – zmieniono formularz oferty w związku z tym przedłużono termin składania ofert do 13 czerwca 2019r.|

Zapytanie ofertowe na badania usg, konsultacje foniatryczne i warsztaty z emisji głosu- pdf
Formularz oferty – pdf / word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych – pdf / word
Projekt umowy1 – pdf
Projekt umowy2 – pdf
Projekt umowy3 – pdf

9/ZO/PROJEKT 5.4.2
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę świeżych owoców – pdf
Formularz ofertowy – pdf / word
Oświadczenie – pdf / word
Projekt umowy – pdf

8/ZO/PROJEKT 5.4.2 – unieważniono

Unieważnienie 8/ZO/PROJEKT 5.4.2 – pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę świeżych owoców – pdf
Formularz ofertowy – pdf / word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pdf / word
Projekt umowy – pdf

7/ZO/PROJEKT 5.4.2

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania – pdf

Zapytanie ofertowe na zakup karnetów wzmacniających układ ruchu – pdf
Formularz ofertowy – pdf / word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pdf / word
Projekt umowy – pdf

6/ZO/PROJEKT 5.4.2

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU zapytania ofertowego – pdf

Wezwanie do złożenia dodatkowej oferty – pdf

Zapytanieofertowe na zakup karnetów na zajęcia relaksacyjne oraz karnetów na zajęcia wzmacniające układ ruchu – pdf
Formularz oferty – pdf/ word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pdf/ word
Projekt umowy – pdf

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – hotel – pdf

5/ZO/PROJEKT 5.4.2
Zapytanie ofertowe na usługę hotelową –pdf
Załącznik 1 –word
Załącznik 2 – pdf
Załącznik 3 –pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
5/ZO/PROJEKT 5.4.2

Zapytanie OFERTOWE na usługę hotelową – pdf / znak sprawy

5/ZO/PROJEKT 5.4.2
Załacznik 1 – Formularz oferty/word
Załacznik 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/word
Załacznik 3 – Umowa

NIEAKTUALNE:

4/ZO/PROJEKT 5.4.2

Zapytanie OFERTOWE na wybór psychologa – pdf/word/ znak sprawy 4/ZO/PROJEKT 5.4.2

Załacznik 1 – Formularz oferty/ word
Załącznik 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych / word
Załącznik 3 – Wzór umowy

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

3/ZO/PROJEKT 5.4.2

Zapytanie OFERTOWE na wybór specjalisty ds. ergonomii pracy – pdf/word znak sprawy 3/ZO/PROJEKT 5.4.2

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2/ZO/PROJEKT 5.4.2

Zapytanie OFERTOWE na wybór psychologa –word

znak sprawy 2/ZO/PROJEKT 5.4.2

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1/ZO/PROJEKT 5.4.2

Uwaga!!! Zapytanie ofertowe na dostawę świeżych warzyw i owoców uległo zmianie

Zmienione Zapytanie OFERTOWE na dostawę warzyw i owoców – pdf/ znak sprawy 1/ZO/PROJEKT 5.4.2

Zapytanie OFERTOWE na dostawę warzyw i owoców- pdf/ znak sprawy 1/ZO/PROJEKT 5.4.2

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO