Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.” w ramach Działania 11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

W okresie od 201-07-03 do 2017-11-30 Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej realizował projekt zdrowotny „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej. ukierunkowany na zapewnienia ochrony oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Celem projektu jest wzmocnienie systemu ratownictwa na terenie: Gminy Miasta Pucka, Gminy Puck oraz Gminy Władysławowo. Efektem projektu będzie minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych związanych m.in z powodziami. Wnioskodawcą projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej. W ramach projektu planowane jest wspólne przedsięwzięcie mające na celu doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych.

Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt ratunkowy następujące jednostki:

1) OSP Jastrzębia Góra,
2) OSP Mrzezino,
3) OSP Gnieżdżewo,
4) OSP Starzyno,
5) OSP Strzelno.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pucku w sprzęt ratownictwa wodnego, który umożliwi

skuteczne monitorowanie wód Zatoki Puckiej.

Łączna wartość projektu to 1 394 496,06 PLN,  otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 140 821,00 PLN.