Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Dane podstawowe

Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej
ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11
84-100 Puck

NIP:587-00-05-260
REGON: 190554774

Numery telefonów:        
komórkowy:  668 306 631
stacjonarny: 58-674-20-34

e-mail : zmzp@wp.pl

Aktualności:

20 września 2023r. Związek Międzygminny Zatoki Puckiej wraz z partnerami Powiat Pucki, Gminą Miasta Puck, Gminą Puck i Gminą Władysławowo podpisał list intencyjny. Dotyczył on wyrażenia woli współpracy w zakresie ubiegania się o objęcie wsparciem bezzwrotnym Przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE”, projekt Inwestycja B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Działanie A.3, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zadania zakończone:

  1. Zdrowie na rynku pracy: Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek
  2. Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – https://www.zmzp.pl/retencja/
  3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej –https://www.zmzp.pl/ratownictwo/
  4. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej – https://zostera.pl/