Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 7 października 2023 r. zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na podstawie złożonych wniosków oraz pozytywnych decyzji Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej (wówczas Związek Międzygminny Zatoki Puckiej) otrzymał dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” oraz ,,Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia.”.

W dniu 11 października 2023 r. zostały wygenerowane Wstępne Promesy do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej pozyskał środki finansowe (dofinansowanie) w kwocie 7.200.000,00 PLN na zadanie pn. ,, Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej”. Łączna wartość inwestycji to 8.000.000 PLN. Planowana do realizacji inwestycja zakłada wybudowanie trzech wież widokowych wokół Zatoki Puckiej z platformami obserwacyjnymi, w miejscowościach nadmorskich: Władysławowo, Swarzewo, Puck jako atrakcja turystyczna obszaru, które jest często odwiedzane przez turystów. Wieże zostaną wyposażone w lunety 3D z technologią rozszerzonej rzeczywistości do obserwacji okolicy oraz stanowisk przyrodniczych. W pobliżu wież zostaną umieszczenie siłownie produkujące prąd siłą mięśni. Projekt zwiększy świadomość społeczną poprzez interaktywną edukację ekologiczną, która jest atrakcyjna zwłaszcza dla młodszego pokolenia.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej pozyskał środki finansowe (dofinansowanie) w kwocie 1.900.000,00 PLN na zadanie pn. ,, Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia.”. Łączna wartość inwestycji to 2.400.000 PLN. Planowana do realizacji inwestycja zakłada zakup tramwaju wodnego jako środka transportu. Jednostka pasażerska będzie przeznaczona do transportu 56 osób, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z miejscem na stojaki do przewozu rowerów (rozwój turystyki rowerowej). Nowy wodny szlak komunikacyjny odciąży Półwysep Helski (z unikatową wartością przyrodniczą) z dużej ilości samochodów, zwiększy przepustowość głównej trasy dojazdowej na Półwysep oraz pojemność parkingów. Tramwaj będzie uzupełnieniem transportu zbiorowego. Planowany jest zakup jednostki, która umożliwi również przewóz rowerów. Planowane działanie regularnej linii pasażerskiej w okresie od kwietnia do października każdego roku.  Inwestycja jest komplementarna z projektami realizowanymi przez gminy będące członkami Związku polegającymi na budowie ścieżek rowerowych oraz nowej inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Mariny w Pucku.