Noclegi nad Polskim morzem: noclegi władysławowo - apartamenty władysławowo - pokoje nad morzem
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Zamówienia Publiczne

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

INFORMACJA WBRANEGO WYKONAWCY O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

 

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II I III

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH - ZNAK SPRAWY: 01/ZP/PROJEKT-5.4.2

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU " ZDROWY PRACOWNIK- ZADOWOLONY CZŁOWIEK"

 

ZMIANY SIWZu

Ogłoszenie

Publikujemy zmiany do Zamowienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dn. 03.09.2018 PDF/word

Ogłoszenie

Ze względu na trwające prace nad zmianami w Specyfikaji Istotnych Warunków Zamówienia przesunął się termin publikacji na dzień 3 września 2018 r. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 11 września 2018 godz. 15.30

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że w dniu 30 sierpnia 2018 opublikujemy nowe zmiany do zamówienia publicznego na „Świadczenie usług medycznych”, w związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 7 września 2018 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że ze względu na wprowadzone zmiany - termin składania ofert na usługi medyczne został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁY WPROWADZONE  NASTĘPUJĄCE  ZMIANY W SPECYFIKACJI SIWZ

1. wprowadzono dodatkową część – Część IV EKG

2. zmieniono termin składania ofert

3. poprawiono drobne omyłki pisarskie

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie w dn. 20.08.2018 PDF/word

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące części I zamówienia

 

SIWZ

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Nr Zamówienia01/ZP/PROJEKT- 5.4.2

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF/word

 

 

© 2018 - ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ