Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli doraźnej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w dniach 23-27 listopada 2020r.

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli problemowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Pucku w zakresie gospodarki finansowej w okresie od 9 maja 2016 r. do dnia 20 maja 2016r.

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w okresie od 2 stycznia 2012 r. do dnia 13 stycznia 2012 r.