Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Komisja Rewizyjna Związku

Przewodniczący Komisji
Marcin Sikora – Radny Gminy Puck

Członkowie Komisji
Ewa Włudzik – Radna Gminy Miasta Puck
Tomasz Hapaniuk – Radny Gminy Władysławowo