Biuletyn Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej

Informacja z wyboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na rok 2025 w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Plik do pobrania

Informacja o przewoźniku publicznego transportu zbiorowego

Informujemy, że operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej jest:

PKS Gdynia S.A.

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.

W związku z powyższym skargi i reklamacje wynikające z realizacji usług w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej są przyjmowane i rozpatrywane, po złożeniu ich w formie pisemnej, na adres:

PKS Gdynia S.A. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Możliwe jest również złożenie skargi/reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pksgdynia.pl .